End of support win7

Uppgradera till Windows 10 nu för att behålla produktiviteten och skydda medarbetarna


Efter den 14 januari 2020 tillhandahåller Microsoft inte längre säkerhetsuppdateringar och support för datorer med Windows 7. Om du fortsätter att använda Windows 7 när supporten har upphört kommer datorn att fortsätta fungera, men den kan bli mer sårbar för säkerhetsrisker. Efter den 14 januari 2020 kommer Microsoft inte längre att tillhandahålla följande:


• Teknisk support för eventuella problem
• Programvaruuppdateringar
• Säkerhetsuppdateringar eller buggfixar

Du kan fortstätta att använda din Windows 7-dator utan fortsatta programvaru- och säkerhetsuppdateringar, men den kommer att löpa större risk att bli utsatt för virus och skadlig programvara. Framöver är Windows 10 det bästa alternativet om du vill fortsätta att vara säker. Och det absolut bästa sättet att uppleva Windows 10 är på en ny dator. Det går att installera Windows 10 på en äldre enhet, men det är inte att rekommendera.

Läs mer här och här för att få komplett information om vad EoS för Windows 7 innebär.

Köp din Windows 10 licens här