Digital arbetsplats

Enkelt och effektivt

Förenkla och säkra er IT med vår paketerade lösning för arbetsplats som tjänst. Vårt unika upplägg inkluderar Surface platta, Office 365, antivirus, och övervakning. Självklart ser vi till att allt är installerat och klart för att ni ska kunna vara så effektiva som möjligt.

Minska IT-kostnaderna

Alternativet att få arbetsplatsdatorerna som en tjänst blir mer kostnadseffektivt er som kund, då inte medför några initiala investeringar och därmed frigör kapital. Budgetering och kostnadsplanering förenklas, då det är samma kostnad under hela hyresperioden.

Fokusera på kärnverksamheten

Moderna och mobila lösningar möjliggör för personalen att vara produktiv och fokusera på kärnverksamheten. Det är en komplett, säker och skalbar IT-lösning med hårdvara, mjukvara och molntjänster.

Fortsätt er digitala resa in i framtiden med PC AddOns kundspecifika koncept, den Digitala Arbetsplatsen.

Kontakta oss för mer information