Digital arbetsplats

Den digitala arbetsplatsen är anpassad efter ert behov som kund och den bransch ni är verksamma i. 
Den digitala arbetsplatsen möjliggör nya sätt att arbeta. Allt bygger på en kundanpassad paketering där ert
företag kan jobba effektivt och smart med digitala verktyg i er organisation. Med dessa verktyg kan ni enkelt öka
er produktivitet och höja kvalitén på det arbete som ni utför. Vi hjälper er igång med att jobba effektivt i interna
projekt och externt med era kunder på ett smidigt och modernt sätt.

Ni kommer att vara konkurrenskraftiga och ligga i framkant i utvecklingen och med det förmodligen vara ett
framgångsrikare företag än era konkurrenter. Den digitala arbetsplatsen är ett tryggt, säkert & miljövänligt
alternativ för ert företag med många fördelar tex. enkelhet i att budgetera och se kostnaderna per anställd.

PC AddOn tar ett helhetsansvar. Allt ifrån er plattform och er IT-infrastruktur till klienthantering. En viktig faktor är
förståelsen för hur användarna skall kunna använda program och verktyg på rätt sätt, det hjälper vi på PC AddOn
till med. Ni har möjlighet att få tillgång till månatliga rapporter för hur er miljö mår, backuper samt service och support vid behov.

Enkelt och effektivt

Förenkla och säkra er IT med vår paketerade lösning för arbetsplats som tjänst. Vårt unika upplägg inkluderar Surface platta, Office 365, antivirus, och övervakning. Självklart ser vi till att allt är installerat och klart för att ni ska kunna vara så effektiva som möjligt.

Minska IT-kostnaderna

Alternativet att få arbetsplatsdatorerna som en tjänst blir mer kostnadseffektivt er som kund, då inte medför några initiala investeringar och därmed frigör kapital. Budgetering och kostnadsplanering förenklas, då det är samma kostnad under hela hyresperioden.

Fokusera på kärnverksamheten

Moderna och mobila lösningar möjliggör för personalen att vara produktiv och fokusera på kärnverksamheten. Det är en komplett, säker och skalbar IT-lösning med hårdvara, mjukvara och molntjänster.

Fortsätt er digitala resa in i framtiden med PC AddOns kundspecifika koncept, den Digitala Arbetsplatsen.

Kontakta oss för mer information