Hur ser ni på säkerhet inom organisationen?

Ta hjälp av PC AddOn för en bekymmersfri och säker arbetsdag.

Att förebygga och eliminera risken från cyberattacker är i dagsläget A och O för företagets överlevnad.
Driftstopp i verksamheten kan få förödande konsekvenser. Hackare blir smartare och det är svårare hålla sin organisation skyddad. PC AddOn's konsulter arbetar dagligen med att säkra upp kunders miljöer, med lager på lager av säkerhetsrutiner gör vi allt i vår makt för att hålla hackare och virus borta.

PC AddOn håller er miljö uppdaterad, ser över era säkerhetsrutiner och säkerställer att er organisation är skyddad.
Låt PC AddOn ta över kontrollen och säkerheten för er organisation så att ni enkelt kan fokusera på er kärnverksamhet och ha en bekymmerfri arbetsdag.

Tillåt endast godkänd utrustning i nätverket MFA i Microsoft 365
Endast tillåten utrustning får kopplas till nätverket. Otillåten utrustning behöver upptäckas och dess åtkomst till tjänster och information i it-miljön förhindras. Multifaktorautentisering (MFA) ger ytterligare ett skyddslager i inloggningsprocessen. Vid åtkomst till konton eller appar genomgår användarna ytterligare en identitetsverifiering.
PC AddOn Backup & Recovery tjänst Behörigheter inom organisationen
PC AddOn använder AES 256-bitars kryptering för backup. Säkerhetskopior krypteras på plats, överförs sedan via enkelriktade TLS 1.2-anslutningar och lagras krypterade i molnet. Ha kontroll på alla konton i IT-miljön, inaktivera de som inte används. Var strikt med de behörigheter som är tilldelade.                                                                                                                                                                         .
Installera säkerhetsuppdateringar Uppgradera mjuk- och hårdvara
Prioritera att uppdatera informationssystem som exponeras mot internet, de som är verksamhetskritiska och de där sårbarheter riskerar att utnyttjas. Byt ut och ersätt föråldrad hård- och mjukvara för att motverka sårbarheter som över tiden exponerats och för att få avsedd funktion och tillräcklig säkerhet.                                                                                  .