Kostnadseffektiv och säker arkivering av databackup

Cloudbaserad arkivering med PC AddOn – enkel hantering och låg kostnad

Oftast har företag i dagsläget aktuella system som inte bör stängas ner, utan endast avlastas.
Detta i kombination med ett antal regelverk aktualiserar frågan:

Vill du säkerställa att ingen av din data går förlorad i framtiden och se till att alla versioner av dina backuper är säkert arkiverade?

Svaret är helt enkelt att köra sin arkivering via PC AddOn.
Allt lagras och hanteras i ett säkerhetsklassat datacenter i Sverige.

Filer och system lagras utanför kontoret och skyddas från brand, stöld eller andra typer av fysiska skador och bevaras säkert med AES 256-bitars kryptering.
Du behöver inte köpa, tillhandahålla eller hantera lokal datalagring för din arkivering. Förvaring i vårt Cloud ingår, där hårdvaran även finns baserad lokalt i Sverige, Stockholm – Norrort.

Se till att ni uppfyller de tidsmässiga myndighetskrav som finns för arkivering data, till exempel för räkenskaper enligt bokföringslagen 7år.

Automatisera och effektivisera genom att ta bort manuella rutiner med PC AddOn’s arkiveringstjänst.


Varför ska du välja arkivering från PC AddOn?

Daglig och månatlig kontroll Cloudbaserat (Lokalt i Sverige / Sthlm Norrort) Arkivering enligt lag
Vi kör dagliga och månatliga kontroller så att du kan vara säker på att din backup är korrekt. Hårdvaran för dina backuper finns lokalt i Sverige / Stockholm – norrort. Arkivering enligt redovisningsskyldighet / Datainspektionen