Azure Information Protection

Skydda din känsliga information bättre – närsomhelst och varsomhelst

Kontrollera och skydda e-postmeddelanden, dokument & känslig data som du delar med dina kollegor, kunder eller övriga utanför er organisation. Azure Information Protection innehåller funktioner för enkel klassificering, inbäddade etiketter, behörigheter & ger ett förbättrat dataskydd, oavsett var din data lagras & vem de delas med.

PC AddOn hjälper dig med allt från  med allt från beställning av licenser till konfiguration.
Våra tekniker finns även tillgängliga för support vid behov.

Klassificera din data utifrån hur känsliga de är Samarbeta med andra på ett säkert sätt
Konfigurera principer för att klassificera, sätta etiketter på och skydda data utifrån hur känsliga de är. Klassificeringen med Azure Information Protection är helt automatisk, hanteras av användarna eller baseras på rekommendationer. Dela data med medarbetare, kunder och partner på ett säkert sätt. Definiera vilka som kan komma åt data och vad de kan göra med informationen, till exempel visa och redigera filer, men inte skriva ut eller vidarebefordra dem.
Skydda alltid din data Ökad synlighet och kontroll
Lägg till klassificering och skyddsinformation för permanent skydd som följer dina data och säkerställer att de fortsätter att skyddas oavsett var de lagras och vem de delas med. Spåra aktiviteter på delade data och återkalla åtkomst om det behövs. Ditt IT-team kan använda kraftfull loggning och rapportering för att övervaka, analysera och resonera om data.