Följ GDPR och radera på riktigt

Nu är det dags att ta tag i alla gamla hårddiskar och band som samlats på hög genom åren!

 

När du låter oss hjälpa dig med dina gamla hårddiskar och band kan du känna dig helt trygg att alla dina känsliga data och personuppgifter som lagrats genom åren blir raderade på riktigt med utrustning som godkänts av bland annat NSM och CESG.

Vi ombesörjer bokning av transport till Ibas i Uppsala och där raderas allt med Ibas Ontrack Eraser Degausser. När raderingen är klar kasseras diskar och band på miljögodkänd elektronikåtervinning och du får ett raderingscertifikat som intygar att raderingen skett med godkänd utrustning och att alla data är permanent raderade.

 

GDPR och radering av personuppgifter
GDPR är ett regelverk för både den privata och den publika sektorn. Staffavgifter på upp till 4,7% av den globala omsättningen hotar den som bryter mot reglerna.
Till detta hör ”rätten att bli raderad”, vilket innebär att företag på ett säkert sätt måste kunna radera klientdata på begäran av den som uppgifterna tillhör.

 

Vad gör Ibas OntrackEraser Degausser egentligen?
Degaussern genererar ett elektromagnetiskt fält på 18 000 gauss. Detta överträffar styrkan i alla förekommande magnetiska lagringsmedia som till exempel spinnande hårddiskar och band. När media utsätts för en så hög fältstyrka blir resultatet att samtliga data som lagrats i magnetskiktet förstörs och att de aldrig kan återskapas.

 

CESG certifierad
Ibas Degausser är en CESG Foundation Grade certifierad produkt, vilket innebär att den möter de rigorösa tekniska specifikationerna och testkraven från brittiska myndigheter inom kommunikation och elektronisk datasäkerhet.
Den uppfyller även de mest strikta internationella kraven för datasäkerhet och radering, inklusive NATO/OTAN, NSM, CSA och BSI.