AddOn Go Green!

 

Hantering av begagnad IT-utrustning är idag en stor utmaning hos många organisationer. Utrustningen innehåller känslig information och säkerhetskraven kan därför vara höga. Vi köper in och hanterar avvecklad IT-utrustning för återbruk och vidareförsäljning. I samband med detta raderas data permanent på samtliga lagringsmedia med en certifierad programvara och en detaljerad rapport lämnas. Detta gör att utrustningen kan återbrukas och lagringsmediet kan återanvändas vilket är en bra lösning ur miljösynpunkt. 

Val av logistiklösning

 • Packtjänst
  Vi packar utrustningen på plats i låsbara IT-Säkerhetsskåp.
  Utrustningen ska vara nedmonterad och samlad i anslutning till lastningsmöjlighet.

 • Skåp
  Vi levererar skåp till er som ni själva packar utrustningen i.
  Skåp kan vara ute hos er i c.a fem (5) arbetsdagar. När skåpen är fulla hämtar vi dem.

 • Mobiltelefoner
  Vi levererar en låda till er i vilken ni kan lägga er uttjänta mobiltelefoner.
  När lådan är full hämtar vi den.

Återtagstjänsten omfattar

Datorer, Servrar, Mobiler, surfplattor, lagring, nätverk

Registrering

När utrustning ankommer registreras varje enhets serienummer. Önskar ni att extra information ska registreras (ex asset id) meddelar ni det bara i god tid till oss så löser vi det!

Avidentifiering/Funktionalitet samt Säkerhetsradering

All utrustning avidentifieras från företagsnamn. Utrustning som är informationsbärande raderas med Blancco (Certifierad programvara). Utrustning som inte kan raderas mals ner i vår shredder. Utrustningen kontrolleras visuellt och till funktion varefter enheten graderas.

Miljö

Utrustning som efter funktionalitets kontroll inte kan återanvändas sorteras och återvinns. Vi är certifierade enligt ISO inom Kvalitet 9001, Miljö 14001 och säkerhet 27001. Företaget är också anslutet till El-kretsen för ett ansvarsfullt deltagande i hantering och återvinning av elektronik och batterier.

Rapport/Certifikat

Efter att vi har hanterat all utrustning levererar vi en komplett rapport på er utrustning. Denna rapport innehåller förutom utrustningens specifikation även den ekonomiska sammanställningen. Även ett separat raderingscertifikat erhålls.

Besparingar

Tjäna pengar på att återvinna dina IT-produkter. 
Nedan finner du våra kvalitetsgraderingar, dvs hur vi bedömer utrustningens skick enligt en klassificeringsskala från A till E.

A-klass
Detta är en produkt som inkluderar nödvändiga tillbehör, är helt funktionell och har inte några fysiska defekter, inga saknade komponenter, inga sprickor i höljet eller märken eller repor på skärmen.
Ingen värdereducering vid inköp av produkt i detta skick!

B-klass
Detta är en produkt som är funktionell med mindre defekter i höljet eller skärmen.
30% värdereducering av marknadsvärdet vid inköp av produkt i detta skick!

C-Klass
Detta är en produkt med större defekter i höljet eller skärmen och/eller har begränsad funktionalitet.
60% värdereducering av marknadsvärdet vid inköp av produkt i detta skick!*

D-Klass
Detta är en produkt med stora defekter i höljet eller skärmen och/eller har begränsad funktionalitet men som eventuellt kan repareras för återförsäljning istället för återvinning.
100% värdereducering av marknadsvärdet vid inköp av produkt i detta skick!

E-klass
Detta är en produkt med så stora defekter och funktionsbrister att den inte går att använda/sälja.
Produkten avvecklas och avfall återvinns på ett miljövänligt vis.
100% värdereducering vid inköp av produkt i detta skick!

Återanvändning

Enbart fungerande utrustning säljs vidare till kontrakterade motparter som certifierats via vårt Customer Certification Program. Vi exporterar inte utrustning till e-waste risk länder eller länder belagda med handelsrestriktioner Vi säljer enbart fungerande spårbar utrustning till certifierade partners, vi säljer inte skrot.

För varje enhet som återanvänds och kommer till nytta igen kan vi tillsammans minska utsläppen och spara på jordens råvaror. Tillsammans kan vi bygga en cirkulär ekonomi där resurser och produkter används mer effektivt.